Stopa Razor pro dorađena za Alemanni Speedy peraje

Slika Stopa Razor pro dorađena za Alemanni Speedy peraje
Ovom korekcijiom na Razor skarpeti dobili smo puno bolju i hidrodinamičniju peraju.

€53.27
Proizvođač: Mares

Alemanni peraje i Razor dorađena skarpeta 

Novi sistem dorade maresove skarpete Razor za Alemanni listove Speedy.
Skarpeta je na ovaj način znatno olakšana, a sama peraja puno savitljivija.
Na vrh peraje bočno lijevo i desno dodana je vodilica za vodu u dužini svega 15 cm.
Preostali bočni robovi zaštićeni su gumenim profilom.
Ovom korekcijiom na Razor skarpeti dobili smo puno bolju i hidrodinamičniju peraju.
Alemanni Speedy listovi izrađeni su od avio-kompozita i izrazito su otporni na oštećenja.

Sama površina listova lagano je hrapava a zbog savijanja hrapavost se još više naglašava.
Zbog toga peraja ima veću koheziju sa vodom i puno boji potisak.

Sama dorada Razor skarpete nije baš jednostavna, zahtijeva precizan rad oštrim skalpelom i finiširanje brusnim papirom.
Prije samog početka potrebno je iscrtati formu po kojoj ćemo formirati skarpetu.
Za spajanje skarpeta i listova nije potrebno koristiti bilo kakvo ljepilo.