Odijela za ronjenje

Odijela za ronjenje dijelimo na mokra, polusuha i suha ronilačka odijela. Mokro ronilačko odijelo štiti od hladnoće tako što voda uđe u odijelo, ne izmjenjuje se, postaje topla i na taj način grije ronioca. Takvo ronilačko odijelo mora biti udobno i nikako pre usko. Patent ili zatvarač na mokrim odijelima za scuba ronjenje omogućuje lakše oblačenje.Odijelo za ronjenje može biti jednodijelno ili dvodjelno.

Polusuho ronilačko odijelo ima suhi patent horizontalno pozicioniran na leđima, ima duboke dvostruke manžetne i debljine je od 6,5 mm na debljine.

Suha ronilačka odijela štite od najekstremnijih hladnoća,  glavni izolator je zrak. Pododijelo za suho ronilačko odijelo osnovni je komplet za uporabu. Proizvode se od neoprena, trilaminata ili modernih materijala u kombinaciji sa kevlarom.

 

3.720,00 kn

FLEXA THERM man 6,5 mm

Polu suho odijelo

Stavi u košaricu

2.600,00 kn

SEAL SKIN man

Ronilačko odijelo za scuba diving u jednom komadu debljine 6 mm

Stavi u košaricu

2.600,00 kn

SEAL SKIN she dives

Ronilačko odijelo za scuba diving u jednom komadu debljine 6 mm

Stavi u košaricu

740,00 kn

Shorty 2ND SHELL man

Kratko odijelo za muške

Stavi u košaricu

740,00 kn

Shorty 2ND SHELL she dives

Kratko odijelo za žene

Stavi u košaricu

1.750,00 kn

Pioneer 7 mm

Jednodjelno odijelo sa kapuljačom.

Stavi u košaricu

1.750,00 kn

Pioneer 7 mm she dives

Jednodjelno odijelo u kompletu sa kapuljačom.

Stavi u košaricu

1.380,00 kn

Pioneer 5 mm

Jedno djelno odijelo sa kapuljačom u kompletu.

Stavi u košaricu

1.380,00 kn

Pioneer 5 mm she dives

Jedno dijelno odijelo sa kapuljačom u kompletu

Stavi u košaricu