SPARIDA 112

Slika SPARIDA 112
Cijena je važeča za kompletno opremljene drvene puške! - tri cirkularne gume Demka comanndo 16 mm - mulinelo Demka comando 75 m - špaga dynema - strlica Demka ALS 7 mm x 160 cm - glatka specijalna nylon špaga vezana stegicama u duljini efektivnog dometa strelice Drvene podvodne puške

€520.46
Puška Sparida izrađena je od cjeline, koju sačinjavaju deset statički raspoređenih sljepljenih laminata. Sedam laminata drva mahagonij sapeli, plus dva laminata drva padouk debljine 0,9 cm, sačinjavaju gornji dio puške. U donjem dijelu puške, jedan laminat mahagonija okomito povezuje gornje laminate. Samo tijelo puške, izrađeno je nešto elegantnije i manje masivno, a opet dovoljno da statički izdrži sva naprezanja nastala prilikom uporabe. Inverzni inox mehanizam debljine 8 mm, pozicioniran je da omogućuje maksimalnu iskoristivost energije od guma. Automatska klapnica, za otpuštanje špage pri ispucavanju, smještena je vertikalo u odnosu na strelicu, lijevo od mehanizma. S lijeve bočne strane puške nalazi se dodatna ušica za slaganje špage, kako ne bi smetala pri napinjanju guma i mogućem zapinjanju o dno prilikom lova. Dosjed koji razlaže koncentriranu silu pri napinjanju puške o tijelo ribolovca, završno je obrađen gumom. Takav sprečava povrede i štetu koje prouzrokuje moguće sklizanje puške pri napinjanju. Anatomska ručka puške obrađena je gumenom bijelom masom koja omogućuje bolji hvat puške i vidljivost u dubini mora. Kraj ručke završen je inox pločicom i iz nje izlazi ušica špage za vezanje puške u raznim situaijama. . 

Cijena je važeča za kompletno opremljenu pušku! 
- tri cirkularne gume Demka comanndo 16 mm 
- mulinelo Demka comando 75 m 
- špaga dynema 
- strlica Demka ALS 7 mm x 160 cm 
- glatka specijalna nylon špaga vezana stegicama u duljini efektivnog dometa strelice