SPARIDA 95

Slika SPARIDA 95
Cijena je važeča za kompletno opremljenu pušku! - dvije cirkularne gume Demka comanndo 16 mm - mulinelo Demka comando 55 m - špaga dynema 55 m - strlica Demka ALS 6,5 mm x 130 cm - glatka specijalna nylon špaga vezana stegicama u duljini efektivnog dometa strelice Drvene podvodne puške

3.750,00 kn
Puška Sparida izrađena je od cjeline, koju sačinjavaju deset statički raspoređenih sljepljenih laminata. Sedam laminata drva mahagonij sapeli, plus dva laminata drva padouk debljine 0,9 cm, sačinjavaju gornji dio puške. U donjem dijelu puške, jedan laminat mahagonija okomito povezuje gornje laminate. Samo tijelo puške, izrađeno je nešto elegantnije i manje masivno, a opet dovoljno da statički izdrži sva naprezanja nastala prilikom uporabe. Inverzni inox mehanizam debljine 8 mm, pozicioniran je da omogućuje maksimalnu iskoristivost energije od guma. Automatska klapnica, za otpuštanje špage pri ispucavanju, smještena je vertikalo u odnosu na strelicu, lijevo od mehanizma. S lijeve bočne strane puške nalazi se dodatna ušica za slaganje špage, kako ne bi smetala pri napinjanju guma i mogućem zapinjanju o dno prilikom lova. Dosjed koji razlaže koncentriranu silu pri napinjanju puške o tijelo ribolovca, završno je obrađen gumom. Takav sprečava povrede i štetu koje prouzrokuje moguće sklizanje puške pri napinjanju. Anatomska ručka puške obrađena je gumenom bijelom masom koja omogućuje bolji hvat puške i vidljivost u dubini mora. Kraj ručke završen je inox pločicom i iz nje izlazi ušica špage za vezanje puške u raznim situaijama. . 

Cijena je važeča za kompletno opremljenu pušku! 
- dvije cirkularne gume Demka comanndo 16 mm 
- mulinelo Demka comando 55 m 
- špaga dynema 55 m 
- strlica Demka ALS 6,5 mm x 130 cm 
- glatka specijalna nylon špaga vezana stegicama u duljini efektivnog dometa strelice