Istina o strelicama

Demkine strelice jedine na svijetu imaju opis svojih tehničkih i uporabnih karakteristika argumentiranih sukladno po strogim standardima EN ISO 9001 : 2000 certificirano TUV Austrija.

tuvTo znači da proizvodi sadrže informaciju (na naljepnicama itd) koja kupcu omogućuje prije svega da stvori potpunu i usporedivu sliku o proizvodu a zatim i da mu omogući da samostalno, prije kupnje, odluči da li će određeni proizvod biti prikladan za njegove potrebe ili ne.

U tom smislu standardizacija ne samo da informira i štiti kupca već mu daje istinitu informaciju o proizvodu koja je suprotna od mitova i uvjerenja bez argumenata.

Mitova i uvjerenja bez argumenata o kvaliteti i favoriziranju opreme u Hrvatskoj ima puno, pogotovo plasiranih putem neobjektivnih časopisa koji pišu ono što pojedinci žele. Za uzvrat plate reklamu ili to kompenziraju kroz neki članak o podvodnom ribolovu i slično.

Osim toga djeluju i na drugi način, imaju svoje satelite na forumima koji slijepo i bezuvjetno hvale opremu kojom su sponzorirani….

Postaje jasno da se standardizacija sastoji od prava kupaca i obaveza proizvođača.

 

Standardizacija i Demka

Nigdje na svijetu ne postoji nacionalna ili međunarodna standardizacija opreme za podvodni ribolov. Naše područje vjerojatno nije jedino s ovim nesretnim problemom. Međutim, ocjenjujući novu situaciju na tržištu i uzimajući u obzir specifičnosti vezane uz podvodni ribolov, osobito pitanje sigurnosti podvodnih ribolovaca, vjerujem da je došlo vrijeme da se ovaj problem preispita i da se naša pozicija redefinira.

Poštujući naše obaveze prema kupcima, Demka je nabavila neophodnu tehničku infrastrukturu kako bi mogla slijediti mnoge procedure standardizacije. Iz tog razloga jamčimo da je naša proizvodnja konstantno visoke kvalitete a kupce opskrbljujemo preciznim informacijama koje im omogućuju odabir najboljeg proizvoda koji može zadovoljiti njihove želje i potrebe, bez prethodne kupnje i korištenja.
Kao indikativan i pojednostavljen primjer, u nastavku predstavljamo razlog odabira i uvođenja standarda koje smo prihvatili za industrijsku standardizaciju demkinih strelica Tahitian.
U slučaju strelica Tahitian naš zahtjev je bio usredotočen na tri glavne točke: kao prvo, strelica mora biti prikladna za određenu podvodnu pušku; kao drugo, ona mora zadržati pravocrtnu putanju i nakon višestrukog korištenja. Napokon, ona i nakon višestrukog korištenja mora zadržati ribu. Podvodnom ribolovcu važan je i materijal od kojeg je strelica napravljena, kako je ona obrađena, zatim veličina i broj krilca, dužina i oblik glave, način na koji utori na strelici prihvaćaju zakvačku od guma te napokon oblik i veličina rupe za konopac. Svi ovi parametri imaju važnu ulogu u ponašanju i radnom vijeku strelice a određeni su još u proizvodnji.

Kako bi se opisao materijal i izmjerila tvrdoća i dimenzija strelica, Demka je usvojila međunarodne standarde. Za označavanje performansi strelica s obzirom na posebne zahtjeve podvodnog ribolova, usvojili smo mnoge tehnološke testove koji, prema našem mišljenju (DS: Standardizacija Demke) simuliraju uzastopna naprezanja strelice na podvodnoj puški u stvarnim uvjetima korištenja (podvodni ribolov).


Materijal

Za opisivanje materijala od kojeg su strelice izrađene, usvojili smo službenu AISI standardizaciju. Standardne Demka strelice napravljene su od Ø 6,25 zatim Ø 6,50 i Ø 7,00mm AISI 301 nehrđajućeg čelika.

 

Tvrdoća

Kako bismo izmjerili tvrdoću materijala od kojeg su strelice izrađene, usvojili smo službenu ISO R 1024 Rockwell Surfaces Test Standardization (Standardan test tvrdoće po Rockwellu). Tvrdoća je iskustveno (empirijsko) svojstvo koje omogućuje pouzdanu usporedbu materijala iste vrste. U ovom slučaju može se dokazati da vrh tvrđe strelice ''traje'' duže od vrha identične strelice relativno manje tvrdoće.

 

Maksimum opterećenosti elastičnim savijanjem strelice na dužnom rasponu od 300mm

Tijekom podvodnog ribolova česte deformacije strelice na puški prvenstveno su uzrokovane silom prisutnom prilikom
ispucavanja, zatim kod udarca strelice u kamen, kod napora koji ribolovac uloži da bi ribu ili samu strelicu izvadio iz rupe u podvodnim stijenama te zbog snažnih pokreta ribe. Sve ove deformacije uzrokovane su naprezanjem (pritiskom) koje može saviti strelicu. Kako bismo utvrdili tvrdoću strelice nakon višestrukog korištenja, smatrali smo neophodnim uvođenje laboratorijskog testiranja koje simulira stvarne deformacije strelice prilikom podvodnog ribolova.

Uveli smo test koji određuje maksimalno opterećenje elastičnog savijanja pojedine strelice (na primjer višestruk ''pritisak'' koji strelica može podnijeti prije trajnog savijanja) i to prije strojne obrade (DS-101-01A) te u području utora koji prihvaćaju zakvačke od guma (DS-101-02A) kod mjernog raspona strelice od 300mm, kao što je prikazano na Slici 1 i 2. Tako na primjer rezultat ovog teksta kod Demkinih strelica od Ø 6,25mm i od Ø 6,50mm pokazuje da je maksimum opterećenja kod strojno neobrađenog područja 350 odnosno 420 N, dok je kod područja s utorom za zakvačke 200 odnosno 240N. Ovo otkriva stvarnu razliku između strelica s promjerom Ø 6,25mm i Ø 6,50mm, barem što se tiče izdržljivosti na savijanje te na smanjenje izdržljivosti strelice zbog utora. Ovo posljednje razlikuje se kod različitih strelica budući da ovisi, između ostalog, i o geometriji utora te načinu na koji su oni napravljeni.
Može se zaključiti da, ukoliko znamo maksimalno opterećenje elastičnog savijanja različitih strelica koje nam stoje na raspolaganju, sa sigurnošću možemo procijeniti da će ona s najvećim maksimumom opterećenja imati znatno manju vjerojatnost savijanja. Drugim riječima, kroz duže razdoblje zadržat će svoju tvrdoću.

 

Krilca – Dužina krilca – Dužina vrha strelice

U standardizaciji koju primjenjujemo nužno je navođenje broja krilca, njihove dužine te dužine vrha strelice jer smatramo da je to usko povezano s vrstom podvodnog ribolova za koji je namijenjeno.

 

Utori za zakvačke – Kukice

Za standardizaciju koju smo usvojili smatramo važnim navođenje načina na koji se zakvačka od guma prihvaća za strelicu (osobito kada se to događa u utorima) zato jer to utječe na sigurnost korištenja puške. Demkine strelice s utorima prikladne su za sve vrste glava i mogu prihvatiti zakvačke sa žicom čiji promjer nije veći od 2mm. Strelice s kukicama mogu se isključivo koristiti na otvorenoj vrsti glava i mogu prihvatiti sve vrste zakvački ukoliko je dio koji se na zakvački kvači za strelice manji od 2,50mm.

 

Granica izdržljivosti krilca u ekscentričnom opterećenju na 40 mm od osi strelice

Da bismo ocijenili karakteristike krilca primjenjujemo test DS-101-03A koji pokazuje granicu izdržljivosti krilca (uzastopno naprezanje koje može izdržati a da to ne utječe na njihovu pokretljivost, poziciju ili oblik) u ekscentričnom opterećenju (odvojeno za svako krilce) na 40mm od osi strelice (slika 3). Uspoređujući, na primjer, granice izdržljivosti krilca kod Demkinih strelica od Ø6.25mm i Ø6.50mm, koje su 200 odnosno 240 N, može se zaključiti, što se tiče krilca, da su Ø6.50mm superiornije u odnosu na one od Ø6.25mm.

 

Obrađena rupa za konopac

Promjer rupe određuje koji je najveći promjer konopca koji se može koristiti, a oblik rupe znatno utječe na snagu i habanje (trošenje) konopca. Kod standardnih Demkinih strelica rubovi rupe na strelici obrađeni su pjeskarenjem, a ova tehnika obrade rezultira značajnim smanjenjem habanja (trošenja) konopca. Korištenje tehnike pjeskarenja za obradu svih metalnih rubova na rupama na strelici zaštićen je patent Demke.

 

Visina kaljenog kraja strelice koji ulazi u mehanizam okidača

Visina (i dopušteno odstupanje) kaljenog kraja strelice koji ulazi u mehanizam okidača, kao što je prikazano na slici 4, predstavlja najvažniju kvalitativnu karakteristiku strelice. To određuje da li je strelica prikladna za podvodnu pušku ili ne, preciznije rečeno to određuje da li mehanizam okidača može držati strelicu i tako podvodnom ribolovcu i njegovim kolegama omogućiti sigurnost. Kod Demkinih strelica visina je 5+o.1 mm (dakle, u rasponu od 4.9 do 5.1 mm).

 

Podaci rezultanti za kupca

Strelica Vector+ ø 6,25 x 130

Materijal: Inox AISI 301

Tvrdoća : 50-52 HRC

DS-101-01A Maksimum opterećenosti elastičnim savijanjem strelice na dužnom rasponu od 300 mm: 350 N

Broj Krilca: 1

Dužina krilca : 60 mm

Dužina vrha strelice: 60 mm

Utori za zakvačke: 2

Maksimum dijametar zakvačke: ø 2 mm

Kukice:

DS-101-03A Granica izdržljivosti krilca u ekscentričnom opterećenju na 40mm od osi strelice: 200 N

DS-101-02A Maksimum opterećenosti elastičnim savijanjem strelice na dužnom rasponu od 300 mm na utorima za zakvačke: 250 N

Obrađena rupa za konopa: ø 2.30+0.1 mm

Visina isprepletenog kraja strelice koji ulazi u mehanizam okidača: 5.0 ± 0.1 mmZaključak

Na kraju moram reči da uspoređivanje kvalitete Demkinih strelica s drugim proizvođačima jednostavno nije usporedivo, Demka je ispred svoga vremena….
Po standardizaciji osim svega navedenog Demka garantira i da su strelica broj 1 i strelica broj beskonačnost iste kvalitete.
Za primjer ću navesti jedan slučaj u kojem je jedan proizvođač na krilcu strelice napisao informaciju, tvrdoća od 52 HRC. U stvarnosti tijelo strelice nije imalo niti približnu vrijednost tvrdoće koja je bila iskazana na krilcu pripadajuće strelice.

Kakav je to odnos prema kupcima i kakav je to proizvođač koji ima takvu tržišnu strategiju????……

Objektivno, danas strelice možemo uspoređivati samo kroz cijenu, ona ovisi o: okvaliteti, materijalu, broju operacija kroz proizvodnju, stupnju dorađenosti, standardizaciji i pakiranju.
Kada sve to uzmemo u obzir opet je neizbježno zaključiti da DEMKINA strelica u konačnosti nije preskupa, već naprotiv vrlo prihvatljiva.