Demka strelice za pneumatske puške

Slika Demka strelice za pneumatske puške
Strelice Demka Direct 7 mm sa dva pera konusom i četvero bridnim vrhom adaptirane za pneumatske puške. Strelice su skraćena na određene dužine, narezan je navoj za konusni završetak i sve je konpletirano sa vodilicom, federom i nosačem za vezanje špage. Po potrebi se može staviti metalni nosač za špagu za ozbiljniji ribolov. Konus koji ulazi u pneumatsku pušku zalijepljen je prilikom montaže da se spriječi njegovo odvrtanje i gubitak ulova ili strelice.

380,00 kn
Proizvođač: Demka

Nova strelica  ALS DIREKT s jačim, otpornijim i kraćim vrhom te lakšim krilcima koja su šiljasta, jača i akvadinamičnija. Konus prije duplih krilca štiti ih od oštećenja prilikom prodiranja kroz ribu i stavlja u funkciju vakuma prilikom kretanja kroz vodu. Obrađen je tako da nema nikakvih čeonih bridova koji bi strelicu usporavali. Vrh strelice naoštren je u četiri brida i takav bolje penetrira kroz ribu. Kukice su pomaknute prema otraga i minimalizirane su. Sve strelice su po cijeloj dužini polirane a rupe za privez konopa su pjeskarene što produžuje vijek i sigurnost vezanja. Svaka strelica ima deklaraciju o tehničkim karakteristikama i kvaliteti materijala, čvrstoće, jačine krilca, otpornosti na udarce, na savijanje ...