Nova hidrodinamična olova za ronjenje

 

Olova su gumirana u mimetic bojama, anatomska su i hidrodinamična.

Smatram da je gumiranje također važno zbog kontaminacije otrovnim olovom sveukupne opreme i ulova.

Mehanička oštečenja odijela,  ostale opreme i plovila su također svedena na minimum.

Olova sam preko gospodina Alemannija na testiranje Ciconatu, povratna informacija nakon testiranja je vrlo dobra.